Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Europarådets granskande expertgrupp för Istanbulkonventionen besöker Sverige

Publicerad

(Ny version) Den 12-16 februari besöker Europarådets expertgrupp GREVIO Sverige i samband med granskningen av hur Sverige tillämpar den så kallade Istanbulkonventionen. Konventionens syfte är att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet.

- Mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck är prioriterade frågor för regeringen. Istanbulkonventionen utgör en viktig grund för Sveriges arbete med att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister, Paulina Brandberg.

Under besöket i Sverige möter expertgruppen departement, myndigheter och civilsamhällesorganisationer samt gör verksamhetsbesök på två polisstationer, Södersjukhuset och Centrum mot Våld i Luleå.

Regeringens rapport som lämnades in den 26 oktober 2023 utgör utgångspunkten för denna tematiska uppföljning av Sveriges tillämpning av Istanbulkonventionen. Civilsamhället har haft möjlighet att lämna skuggrapporter till Europarådet om hur de anser att Sverige efterlever konventionen. Den nuvarande granskningsprocessen av Sveriges tillämpning pågår mellan 2023–2028.

Under det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 2023 prioriterade regeringen att slutföra de mångåriga förhandlingarna om EU:s anslutning till Istanbulkonventionen. Som ny part till konventionen, kommer därför även EU:s tillämpning att granskas av GREVIO så småningom.

Mer information

Istanbulkonventionen är det mest omfattande internationella fördraget med syfte att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor samt våld i hemmet.

Europarådets expertgrupp GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) följer upp hur konventionsparterna tillämpar Istanbulkonventionen.

Rättelse

I förra versionen angavs felaktig månad. Rätt datum ska vara 12-16 februari.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson