Hoppa till huvudinnehåll

Beslut om större flexibilitet i tillämpningen av miljöytor (GAEC 8)

Publicerad

Regeringen har i dag 29 februari beslutat att utnyttja den nya möjligheten att anmäla fånggrödor och kvävefixerande grödor som miljöyta för att uppfylla kravet i GAEC 8 inom jordbruksstöden under 2024.

– För att underlätta för jordbruket kommer vi att tillämpa de undantagsmöjligheter som EU-kommissionen tagit fram, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik finns så kallade grundvillkor som måste uppfyllas för att lantbrukare ska få fullt stöd. Ett grundvillkor är kravet på att lantbrukare ska avsätta några procent av arealen till ytor utan produktion, så kallade miljöytor, i syfte att främja biologisk mångfald.

EU-kommissionen har antagit en förordning som ger medlemsstater möjlighet att även tillåta odling av kvävefixerande grödor och fånggrödor, inklusive mellangrödor, för att uppfylla kravet, så länge dessa odlas utan växtskyddsmedel. Att kommissionen möjliggjort ett undantag är en följd av protester från lantbrukare runt om i EU och påtryckning från flera medlemsstater. Även Sverige har framfört önskemål om undantag för att underlätta för lantbrukarna tillsammans med ytterligare förslag till mer omfattande förenklingar för lantbrukarna.

EU-kommissionen och ministerrådet bereder nu förslagen som medlemsstaterna har skickat in. En första diskussion hölls på ministerrådsmötet i måndags och flera förslag som Sverige lyft fram ansågs prioriterade att arbeta vidare med.

Närmare bestämmelser om den ökade flexibiliteten i GAEC 8 kommer fastställas inom de närmaste veckorna.

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson
Laddar...