Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

1,5 miljarder till insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention 2024

Publicerad

Kammarkollegiet har idag fått i uppdrag att betala ut 1 527 000 000 kronor till kommuner och regioner, samt 33 000 000 till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), för insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2024.

– Få frågor är så viktiga som arbetet för ökad psykisk hälsa. Regeringens ambitioner är tydliga - det förebyggande och främjande arbetet ska stärkas, antalet suicid ska minska och vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa bli mer tillgänglig och jämlik. Den utökade satsningen på barn och ungas hälsa i årets överenskommelse är ett viktigt steg för att ytterligare stärka arbetet, säger socialminister Jakob Forssmed.

Överens­kommel­sen mellan staten och SKR om insatser för psykisk hälsa och suicidprevention för 2024 omfattar totalt 1 560 000 000 kronor, varav merparten av medlen fördelas till kommuner och regioner. Som en del av överenskommelsen finns en särskild satsning på barn och ungas psykiska hälsa som totalt omfattar 803 miljoner kronor, där medel för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin och stärka första linjens vård ingår.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Laddar...