Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag om förstärkta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad

Regeringen har gett en utredare i uppdrag att se över ett antal straff- och civilrättsliga frågor i syfte att skärpa synen på hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår bland annat att se över om straffen för hedersrelaterade brott bör skärpas och om kretsen av personer som kan hållas ansvariga för barnäktenskapsbrott bör utvidgas.

– Att flickor och kvinnor, men också pojkar och män, får sina liv och sin frihet begränsade av hedersnormer är något som vi vet förekommer i Sverige. Det är också något som vi aldrig kommer att acceptera. Med den här utredningen lägger vi grunden för att skärpa synen på hedersrelaterat våld och förtryck, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Ett led i arbetet mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket är att kontinuerligt utveckla lagstiftningen så att den är heltäckande och ger ett ändamålsenligt skydd. Den behöver även i så hög grad som möjligt tillgodose intresset av att förebygga och ge skydd till flickor och kvinnor, men även pojkar och män, som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Utredaren får därför i uppdrag att analysera och ta ställning till:

  • om straffskalorna för vissa hedersrelaterade brott bör skärpas,
  • om kretsen av personer som kan hållas straffrättsligt ansvariga för att ett barn tillåts att gifta sig eller tillåts att resa till en annan stat i syfte att barnet ska utsättas för ett barnäktenskapsbrott bör utvidgas,
  • om försök och stämpling till vilseledande till äktenskapsresa samt tvång att vara kvar i ett äktenskap bör kriminaliseras, och
  • om förbudet mot erkännande av utländska månggiften bör gälla utan undantag och reglerna om erkännande av utländska fullmaktsäktenskap bör skärpas.

Uppdraget ska redovisas senast den 18 april 2025.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...