Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Acko Ankarberg Johansson tog emot betänkande om apoteksmarknaden samt vissa läkemedelsfrågor

Publicerad

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson har tagit emot slutbetänkandet från Treklöverutredningen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att föreslå förändringar för förbättrad tillsyn över apoteksmarknaden vilket kan minska risken för till exempel onödigt vårdutnyttjande eller överförskrivning av läkemedel.

– Utredningens slutsatser är viktiga för att stärka patientsäkerheten och öka möjligheterna till tillsyn över aktörerna på apoteksmarknaden, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

En utredare fick i oktober 2021 i uppdrag att göra en översyn av begränsningarna för att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek. I ett tilläggsdirektiv i mars 2023 gav regeringen även i uppdrag att utreda om myndigheter som utövar tillsyn över apoteksmarknaden utökade möjligheter att utbyta uppgifter samt om det finns behov att ge möjlighet att ta ut sanktionsavgifter. Utredningen har lämnat ett delbetänkande i maj 2022.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson har idag tagit emot Treklöverutredningens slutbetänkande. I betänkandet Effektivare tillsyn över apotek, bättre skydd vid patientskador samt översyn av handel med receptfria läkemedel (SOU 2023:101) redogör utredningen för slutsatser i sin översyn av:

  • Rätten till ersättning vid infektionsskador och katastrofskador
  • Försäkringsskydd vid skada till följd av användning av läkemedel utanför godkänd indikation
  • Regleringen av detaljhandel med vissa receptfria läkemedel
  • Utbyte av information vid tillsyn över apoteksmarknaden
  • Sanktionsavgifter vid tillsyn över apoteksmarknaden

Utredningens förslag kommer nu att beredas i Regeringskansliet.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...