Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utökade möjligheter till kamerabevakning för polisen utreds i snabbspår

Publicerad

Kamerabevakning är ett viktigt verktyg i kampen mot den grova brottsligheten. Som ett led i regeringens kameraoffensiv har en utredare fått i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur polisen ska få bättre tillgång till automatisk igenkänning av registreringsnummer och automatisk ansiktsigenkänning. Utredningen går i snabbspår och ska redovisas om sex månader. 

– För att kunna förhindra, förebygga och utreda flera brott måste Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ha tillgång till effektivare verktyg. Kamerabevakning är en nyckelåtgärd. Regeringen ser därför nu till att så snabbt som möjligt ge polisen bättre förutsättningar att bedriva sitt viktiga arbete och att stärka säkerheten i Sverige, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

I uppdraget ingår bland annat att

  • analysera och lämna förslag som ger Polismyndigheten och Säkerhetspolisen större möjlighet att använda teknik som innebär kamerabevakning med automatisk igenkänning av fordons registreringsnummer,
  • analysera om det finns förutsättningar att låta myndigheterna i större utsträckning använda teknik som innebär kamerabevakning med automatisk ansiktsigenkänning och
  • analysera och lämna förslag på hur Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i fler fall kan ta del av kamerabevakningsmaterial från annans bevakning.

Den utredning som nu tillsätts syftar till att i ett snabbspår utreda vissa specifika frågor som ligger utanför den redan pågående Kamerabevakningsutredningens uppdrag. Utredningen sker internt inom Regeringskansliet, en så kallad bokstavsutredning. Kamerabevakningsutredningens arbete fortskrider parallellt med denna utredning.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2024.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl

Bokstavsutredare

En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds.