Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Ny generaldirektör för Myndigheten för totalförsvarsanalys

Publicerad

Regeringen har i dag utsett Jan Garton till generaldirektör och chef för Myndigheten för totalförsvarsanalys.

Myndigheten för totalförsvarsanalys har till uppgift att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret och bistå regeringen med kvalificerade kunskapsunderlag.

Jan Garton tillträder som generaldirektör i januari 2024 och kommer närmast från en tjänst som chef för enheten för samordning av försvarsunderrättelsefrågor vid Försvarsdepartementet. Han har tidigare arbetat på bland annat Säkerhetspolisen, Interpol, dåvarande Rikskriminalpolisen och Försvarsmakten.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand