Hoppa till huvudinnehåll

Delrapportering från arbetsgruppen om brottslighet i det finansiella systemet

Publicerad

I september tillsattes en interdepartemental arbetsgrupp mellan Finansdepartementet och Justitiedepartementet i syfte att underlätta för åtgärder mot brottslighet i det finansiella systemet. Som ett resultat av gruppens arbete hittills har regeringen beslutat att ge Spelinspektionen i uppdrag att motverka att spelkonton utnyttjas för kriminell verksamhet och penningtvätt. Dessutom får Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att motverka smishing, det vill säga manipulering av sms.

– Digitaliseringen har öppnat upp omfattande möjligheter för kriminalitet. Det behövs krafttag för att återupprätta tryggheten. Vi har nu påbörjat det arbetet, men ännu återstår mycket att göra, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

För att stärka arbetet mot brottslighet i det finansiella systemet tillsatte Finansdepartementet och Justitiedepartementet en interdepartemental arbetsgrupp i september 2023. Syftet med gruppen är att underlätta för åtgärder mot brottslighet i det finansiella systemet, så som bedrägerier, penningtvätt och risker med alternativa betalningssystem. Gruppen är ett forum för samordning, informationsutbyte och strategiska diskussioner, bland annat om potentialen i, och förutsättningarna för, olika åtgärder i gränslandet mellan den traditionella rättspolitiken och de finansiella regelverken.

Arbetet bedrivs i dialog med brottsbekämpande och brottsförebyggande myndigheter, branschorganisationer, samt internationella organisationer. Inom ramen för arbetet har finansmarknadsministern träffat representanter för Financial Action Task Force (Fatf) och Interpol i Singapore, och diskuterat lösningar för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Gruppen har även besökt Europol i Haag och Finanspolisen i flera europeiska länder.

Den interdepartementala arbetsgruppen har identifierat behovet av ökad granskning av spel­konton som en prioriterad fråga. Spelkonton innebär en förhöjd risk för penning­tvätt och dessa konton kan användas för andra syften än spel, exempelvis för att dölja att pengar kommer från kriminell verksamhet. Regeringen har därför i dag beslutat att ge Spelinspektionen i uppdrag att motverka att spelkonton utnyttjas för kriminell verksamhet och penningtvätt.

Spelinspektionen får även i uppdrag att analysera de samhällsekonomiska konsekvenserna av eventuella åtgärder. Därutöver ska Spelinspektionen överväga om spelkonton bör omfattas av konto- och värdefackssystemet som underlättar för myndigheter att snabbt fastställa identiteten hos innehavare av konton och värdefack hos finansiella företag. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024.

Som en följd av gruppens arbete får dessutom PTS i uppdrag att utreda hur man kan försvåra smishing, det vill säga att kriminella luras genom manipulerade sms. Uppdraget ska delredovisas den 31 maj 2024.

Arbetsgruppen kommer att slutrapportera i september 2024.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson
Laddar...