Tillväxtverket får i uppdrag att informera om ägar- och generationsskiften

Publicerad

Regeringen har i dag gett Tillväxtverket i uppdrag att se över och synliggöra den information om ägar- och generationsskiften som finns på verksamt.se. Syftet är att förenkla och underlätta för ägarskiften för att inte livskraftiga företag ska läggas ned i onödan.

– Döttrar och söner måste på ett enkelt sätt kunna ta hand om och driva vidare familjeföretag. Även personer utanför familjen ska lättare kunna ta över företaget om det inte finns familjemedlemmar som vill eller kan driva det vidare. Det är viktigt att upparbetade värden i företag tillvaratas. Idag är det ofta komplicerade processer och fåmansföretag riskerar nedläggning. Förutsättningarna och informationen för ägar- och generationsskiften måste förbättras, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Mycket tyder på att antalet ägar- och generationsskiften kommer att öka de kommande åren. Ägar- och generationsskiften är ofta komplicerade processer som kräver omfattande förberedelser och en mängd överväganden.

I Tidöavtalet har regeringspartierna och Sverigedemokraterna kommit överens om att ägar- och generationsskiften är ett prioriterat reformområde. Som ett led i detta arbete ska nu Tillväxtverket utöka informationsinsatserna på området.

Regeringen har även tidigare i år, genom ett tilläggsdirektiv till Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag, gett kommittén i uppdrag att analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förenklas för att ägarskiften, både mellan närstående och till personal, ska underlättas och förbättras.

Uppdraget ska redovisas till Klimat- och näringslivsdepartementet senast den 31 mars 2024.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö