Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialtjänstministern har tagit emot utredning om bilstöd

Publicerad

Bilstödet är en viktig del av regeringens funktionshinderspolitik och en betydelsefull förmån för att främja delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning. Nu har regeringen tagit emot en utredning med syftet att göra regelverket för bilstöd mer lättöverskådligt och förenkla processen.

– Jag är glad att idag kunna ta emot Bilstödsutredningens betänkande. Nu kommer vi att bereda förslagen i sedvanlig ordning på Regeringskansliet, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Bilstödet ska underlätta för personer som på grund av en funktionsnedsättning behöver ett motorfordon för att kunna ta sig till och från arbetet, och kan också lämnas till föräldrar till ett barn med vissa funktionsnedsättningar.

Regeringen beslutade i juli 2022 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag på ett enklare och mer ändamålsenligt bilstöd och förenkla processen för de som är i behov av stödet. Utredningen har också haft som syfte att förbättra förutsättningarna för ansvariga myndigheter att handlägga bilstödet på ett effektivt sätt.

Nyttjandet av bilstöd har under senare år minskat påtagligt. Antalet mottagare av stöd har minskats kraftigt sedan 2017 och handläggningstiderna har blivit längre sedan dess. Utredningen bedömer att nedgången inte beror på att behovet av bilstöd har minskat, utan är huvudsakligen en följd av de regler inom bilstöd som infördes 2017.

Utredningen föreslår genomgripande förändringar i både administrationen av bilstöd och regelverkets utformning för att uppnå ett enklare och mer ändamålsenligt bilstöd. I betänkandet lämnas bland annat förslag om att överföra hela ansvaret för bilstöd från Försäkringskassan till Trafikverket. 

Utredningen föreslår vidare att bilstöd till inköp och anpassning ska lämnas med färre antal bidrag än tidigare. Det föreslås också att bilstöd ska kunna lämnas till en specialanpassad bilbarnstol.

Regeringens funktionshinderspolitik

Regeringens funktionshinderspolitik tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, bl.a. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och är en del av arbetet för ett mer jämlikt samhälle där människors olika bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet.

Regeringens bedömning är att tillhandahållandet av individuella stöd och lösningar med möjlighet till självbestämmande ska ses som en prioriterad inriktning inom funktionshinderspolitiken.

Presskontakt

Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...