Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialministern tog emot utredning om sekundäranvändning av hälsodata

Publicerad

Det finns ett stort behov av att använda sig av de hälsodata som finns inom hälso- och sjukvården. Men regelverket som styr hur hälsodata får och kan delas är i dag komplext och svårnavigerat. Nu har socialminister Jakob Forssmed tagit emot en utredning som tagit fram förslag för att öka möjligheten att använda hälsodata.

– Möjligheten att på ett effektivt och säkert sätt använda sig av hälsoinformation är en viktig pusselbit för att vi ska kunna effektivisera styrning, uppföljning och utveckling av hälso- och sjukvården. Användningen av hälsodata är också viktigt för forskningen inom Life science och precisionsmedicin. Det är alltså en mycket angelägen utredning för att vi ska kunna få bättre behandlingar och leva ett längre och friskare liv, säger socialminister Jakob Forssmed.

Regeringen gav den 12 maj 2022 uppdrag till en särskild utredare att analysera och lämna förslag på utökade möjligheter för sekundäranvändning av hälsodata med syfte att utveckla möjligheterna för att direkt eller indirekt stärka hälso- och sjukvården.

Utredningens uppdrag har varit att öka möjligheten till sekundäranvändning av hälsodata från hälso- och sjukvården används för bland annat vård och behandling, forskning och innovationsverksamhet, undervisning och myndigheters beslutsfattande. Utredningen skulle därför bedöma om det behövs författningsändringar samt i så fall lämna förslag på dessa.

Utredningen lämnar två författningsförslag. Ett som rör vidareanvändning av personuppgifter för vård av en annan patient än den som personuppgifterna avser och ett förslag som ska underlätta viss vidareanvändning av personuppgifter för klinisk forskning. För övriga ändamål föreslås vidare utredning.

Utredningens förslag kommer nu att beredas i Regeringskansliet.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff