Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialministern har tagit emot utvärderingen av genomförandet av vaccinering mot covid-19 i Sverige

Publicerad

Genomförandet av vaccineringen mot sjukdomen covid-19 har varit unikt i sin omfattning. Nu har regeringens särskilde utredare Anders W Jonsson överlämnat en utvärdering av insatsen till socialminister Jakob Forssmed.

Ladda ner:

– Vaccineringen mot sjukdomen covid-19 har på många sätt varit en unik insats, då den krävt en mobilisering av stora delar av samhället. Det har varit viktigt att utvärdera vaccinationsinsatsen för att vi ska kunna dra lärdomar inför framtiden, så att Sverige har en god beredskap inför kommande pandemier. Nu ska de presenterade förslagen från utredningen analyseras och beredas vidare inom Regeringskansliet, säger socialminister Jakob Forssmed.

Regeringen gav den 14 juli 2022 en särskild utredare i uppdrag att utvärdera förberedelsearbetet och genomförandet av vaccinering mot sjukdomen covid-19 i Sverige. Syftet var att stärka förutsättningarna för att Sverige ska ha en god beredskap och bra verktyg inför eventuella kommande pandemier.

Uppdraget om utvärdering omfattade fyra delar:

  • Tillgång till vaccin nationellt och det bidrag som Sverige har lämnat till den globala tillgången genom vidareförsäljning och donation.
  • Förberedelser och genomförande av vaccinationen, inklusive insatser för en hög vaccinationstäckning.
  • Insatser för att ta fram covidbevisen.
  • Uppföljning av läkemedelssäkerheten samt säkerställandet av det individuella försäkringsskyddet.

Utredningens slutbetänkande kommer nu att beredas i Regeringskansliet.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff