Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sjukvårdsministern håller en hearing om en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd

Publicerad

(Ny tid) Onsdag den 29 november håller sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson en hearing om en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd.

– Många patienter med sällsynta hälsotillstånd får tyvärr inte den hjälp de behöver idag. Vi står inför komplexa utmaningar när det gäller dessa hälsotillstånd och regeringen prioriterar arbetet med diagnostik, vård, stöd och behandling av sällsynta sjukdomar. Nu påbörjar vi arbetet med att ta fram en nationell strategi för människor som lever med sällsynta sjukdomar som vi aviserat tidigare, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Regeringen anordnar en hearing för att diskutera vad en nationell strategi på området med fokus på hälso- och sjukvården bör inkludera för att förbättra livet för patienter med sällsynta hälsotillstånd. Patientorganisationer, professioner, myndigheter och andra relevanta aktörer har bjudits in.

Kontakta pressekreterare Joel Apelthun för mer information.

Rättelse

I en tidigare version av detta pressmeddelande angavs fel datum för hearingen.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter