Regeringen beslutar om ett uppdrag att kartlägga användningen av elsparkcyklar

Publicerad

Marknaden för elsparkcyklar har förändrats de senaste åren och det är viktigt med ökad kunskap om utvecklingen. Myndigheten Trafikanalys ska därför på regeringens uppdrag kartlägga tillhandahållandet och användningen av elsparkcyklar.

– Vi har gått från en marknad som främst bestod av hyrda elsparkcyklar till en ökad andel privatägda elfordon. När marknaden ändras kan det uppstå nya situationer, till exempel har skador relaterade till elsparkcyklar gått ned i åldrarna. Därför behövs en kartläggning för att följa elsparkcykelns utveckling, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen ger Trafikanalys i uppdrag att kartlägga tillhandahållandet och användningen av eldrivna enpersonsfordon i Sverige. Trafikanalys ska undersöka vilka positiva och negativa effekter den förändrade marknaden har medfört och göra en probleminventering.

Sedan elsparkcykeln introducerades i Sverige har marknaden för elsparkcyklar gått mot ökat privatägande. Samtidigt har skadefrekvensen i ålder ändrats. Tidigare drabbades framför allt personer mellan 20 och 45 år. Under 2022 var nästan var fjärde skadad under 18 år och tre fjärdedelar av olyckorna var singelolyckor.

De elsparkcyklar som säljs för privat bruk varierar också stort i teknisk utformning. Vissa elsparkcyklar säljs med en upplysning om att de endast får nyttjas på avgränsat område och inte får användas i trafik.

Mot bakgrund av den förändrade marknaden har regeringen beslutat att Trafikanalys ska genomföra en kartläggning. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2024.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson