Ny lag ger möjlighet att vid behov införa id-kontroller vid resor till Sverige

Publicerad

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det ska vara möjligt att vid behov återinföra identitetskontroller vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat.

– Det är viktigt att regeringen har de verktyg som behövs för att säkerställa ordning och säkerhet i landet. Med denna lag får regeringen möjlighet att snabbt vidta relevanta åtgärder om det behövs, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen får i den föreslagna lagen befogenhet att besluta att det under en begränsad tidsperiod ska vara förbjudet att transportera personer utan giltig id-handling med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige.

Lagen får användas först om det på grund av ett förhållande som uppkommit inom migrationsområdet har uppstått en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säker­heten i landet. För att krav på id-kontroller ska gälla förutsätts det att regeringen utnyttjar lagen och meddelar regler i en förord­ning.

Om regeringen inför id-kontroller får kravet gälla i högst sex månader åt gången, men kan förlängas med sex månader i taget så länge faran består. Lagen ger också möjlighet för regeringen att införa sanktionsavgifter på mellan 30 000 kr och 250 000 kr för den som bryter mot förbudet.

Under migrationskrisen 2015 infördes en tillfällig lag som möjliggjorde id-kontroller, men den lagen upphörde att gälla 2018. Den nya lagen föreslås enligt lagrådsremissen vara permanent och träda i kraft den 1 mars 2024.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson