Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Jämställdhet i fokus när Paulina Brandberg reser till Norge

Publicerad

I dag den 27 november reser jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg till Oslo för att lära sig om Norges arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Hon ska bland annat besöka ett skyddat boende för våldsutsatta personer och träffa norska regeringsföreträdare.

Paulina Brandberg ska tillsammans med barn- och familjeminister Kjersti Toppe besöka ett skyddat boende för personer som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Hon kommer även besöka en gymnasieskola för att träffa en mångfaldsrådgivare, som hjälper unga som är utsatta eller riskerar att utsättas för negativ social kontroll och hedersrelaterat våld. Under resan ska jämställdhetsministern även bland andra träffa arbets- och inkluderingsminister Tonje Brenna samt kultur- och jämlikhetsminister Lubna Jaffery.

Media som önskar intervjua Paulina Brandberg under eller i anslutning till resan är välkomna att kontakta Hanna Clerkestam, se presskontakt nedan.

Presskontakt

Hanna Clerkestam
Politiskt sakkunnig hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1139686
e-post till Hanna Clerkestam