Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

EU-minister Jessika Roswall deltar vid ministerrådsmöte i Bryssel

Publicerad

Onsdag den 15 november deltar EU-minister Jessika Roswall vid EU:s ministerrådsmöte i Allmänna rådet, General Affairs Council (GAC).

På dagordningen för rådsmötet står Europaparlamentets förslag till översyn av EU:s regler för val till Europaparlamentet, arbetsprogrammet för EU-kommissionen lagstiftningsarbete 2024 och förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 14–15 december.

Ministrarna kommer också att få information om utvecklingen vad gäller rättsstatsprincipen i Polen och Ungern, förhandlingarna mellan EU och Storbritannien, strategin om de yttersta randområdena samt om det spanska förslaget att lägga till fler språk till EU:s officiella språk.

Presskontakt

Linn Laurin
Pressekreterare hos EU-minister Jessika Roswall
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-133 67 90
e-post till Linn Laurin

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.