Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Delad information och samverkan för att motverka fusk och bidragsbrott

Publicerad

Vid årsskiftet inrättas Utbetalningsmyndigheten som ska motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott i välfärdssystemen. Myndigheten behöver få relevant information och samverka med ett antal andra myndigheter. Regeringen har därför beslutat att Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla uppgifter och samverka med Utbetalningsmyndigheten.

– Det är viktigt att Arbetsförmedlingen har möjlighet att dela med sig av informationen som möjliggör Utbetalningsmyndighetens arbete mot felaktiga utbetalningar från vår välfärd. Myndigheternas samverkan är central för att motverka och hitta felaktiga utbetalningar. Fusket och bidragsbrottsligheten ska bort, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Utbetalningsmyndigheten har till uppgift att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Arbetsförmedlingen är en av flera myndigheter som ska dela med sig av information för analys och får ett uppdrag att samverka med Utbetalningsmyndigheten.

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 januari 2024.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand