Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som bland annat gör det möjligt att återkalla ett uppehållstillstånd om det kan antas att personen kommer att bedriva statsstyrt företagsspioneri eller verksamhet med koppling till terrorism. Det föreslås också att vissa tidsfrister för återkallelse av uppehållstillstånd förlängs.

Ladda ner:

– Det ska finnas större utrymme att återkalla uppehållstillstånd för personer som utgör ett hot mot Sveriges säkerhet. Förslagen utgör en viktig del i regeringens arbete för att stärka säkerheten i landet, där också fler förslag är att vänta, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Regeringen föreslår även att ett främlingspass ska kunna återkallas av säkerhetsskäl. Ärenden där Säkerhetspolisen förordar att en utlänning inte ska beviljas främlingspass, eller att ett främlingspass ska återkallas, ska vidare utgöra säkerhetsärenden enligt utlänningslagen. Syftet med förslagen är att göra regelverket för ärenden med säkerhetsaspekter mer ändamålsenligt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand