Regeringen genomför särskild satsning på regionalt yrkesvux i expansiva regioner

Publicerad

Under nästa år inför regeringen ett nytt statsbidrag för yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vid företagsetableringar eller företagsexpansioner, främst i glest befolkade län. Regeringen avser att föreslå att 125 miljoner kronor ska avsättas för ändamålet under 2024, vilket motsvarar cirka 2 000 årsstudieplatser.

– Samhället och arbetsmarknaden präglas allt mer av omställningen till ett fossilfritt samhälle och en cirkulär ekonomi. Efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft med kompetens inom bland annat digitalisering, automatisering och elektrifiering ökar just nu till följd av att företag etablerar sig och expanderar i exempelvis norra Sverige. För att möta behoven genomför regeringen en särskild utbildningssatsning 2024, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Satsningen avser yrkesutbildning på gymnasial nivå, och det är kompetensbehoven som ska styra vilka yrkesutbildningar och hur många utbildningsplatser som erbjuds. Utbudet ska också planeras efter samråd med bland andra Arbetsförmedlingen.

Ett grundläggande villkor för att få statsbidraget ska vara att kommunen har eller står inför en stor företagsetablering eller företagsexpansion, eller gränsar till en sådan kommun. Det kommer inte att ställas krav på medfinansiering från kommunen. Sökande från hela landet ska kunna tas emot till utbildningen.

– Satsningar på utbildning är viktiga för att Sverige ska kunna ta en ledande roll i den gröna omställningen. Tillgång till rätt kompetens är en central faktor för att elektrifieringen i industrin och samhället i stort ska kunna genomföras, för att näringslivet ska kunna ställa om och för att exempelvis batteriindustrin ska kunna byggas upp som en ny bransch i Sverige, säger utbildningsminister Mats Persson.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Alexandra Örenmark
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-117 29 48
e-post till Alexandra Örenmark