Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Maria Malmer Stenergard har deltagit i nordiskt ministermöte i Köpenhamn

Publicerad

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard har träffat sina nordiska ministerkollegor i Köpenhamn. Under mötet diskuterades bland annat migrationsutmaningarna som EU och de nordiska länderna står inför. 

– De nordiska länderna delar många migrationsrelaterade problem. Genom att arbeta närmare kan vi öka effektiviteten i vårt arbete, bland annat på återvändandeområdet, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

På agendan stod bland annat diskussioner om migration och integration utifrån ett globalt, europeiskt och nordiskt perspektiv. Särskilt fokus lades på nya lösningar på migrationsutmaningar, förebyggande av extremism och återvändande.

Mötet ägde rum inom ramen för det nordiska samarbetsnätverket för flyktingfrågor, NSHF, där Danmark är ordförande i år.

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreteraren. 

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand