Hållbar turism i fokus på Konkurrenskraftsrådet i Palma de Mallorca

Publicerad

Den 30–31 oktober deltar statssekreterare Sara Modig på European Tourism Forum och informellt möte i Konkurrenskraftsrådet i Palma de Mallorca.

Vid konkurrenskraftrådets informella möte den 30–31 oktober kommer man att diskutera hållbar turism och ha ett erfarenhetsutbyte om best practise. Sara Modig, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch, representerar Sverige på mötet. Modig kommer även att delta på European Tourism Forum den 30 oktober.

– Besöksnäringen är viktig för Sverige. Företagen bidrar i hög grad till sysselsättning, inte minst av unga och personer med utländsk bakgrund samt till attraktiva städer och en levande landsbygd. Vi behöver förenkla för små och medelstora företag inom turismnäringen så att vi kan få fler och växande företag, säger Sara Modig, statssekreterare vid Klimat- och näringslivsdepartementet. Jag välkomnar att man utbyter erfarenheter mellan medlemsstaterna på turismområdet så vi delar med oss av goda exempel och identifierar utmaningar. 

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö