Pressmeddelande från Socialdepartementet

Färre återkrav och lägre skuldsättning genom aktuella inkomstuppgifter för bostadsbidrag och betalningsskyldighet för underhållsstöd

Publicerad

Regeringen vill införa nya inkomstunderlag för bostadsbidrag och betalningsskyldighet för underhållsstöd. Detta för att minska risken för felaktiga utbetalningar, återkrav och skuldsättning. Nästa år tilldelas Försäkringskassan 6 miljoner kronor för att påbörja förberedelserna inför införandet av månadsuppgifter som nya inkomstunderlag inom de båda förmånerna.

Under förra året blev cirka 79 000 hushåll återbetalningsskyldiga i samband med avstämningen av det slutliga bostadsbidraget. Enligt Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS-utredningen) var knappt 58 000 frånlevande föräldrar betalningsskyldiga för underhållsstöd i december 2020. Nästan 35 000 av dessa, eller drygt 60 procent, hade en skuld.

– Det ska vara lätt att göra rätt och genom att införa månadsrapportering kan risken för återkrav inom bostadsbidraget minska med så mycket som 90 procent. Det här är viktigt för att barnfamiljer med bostadsbidrag ska få rätt belopp från början. Dessutom innebär ändringen att det blir lättare för staten att hindra personer från att tillskansa sig bidrag på felaktiga grunder. Bidrag ska gå till de hushåll som verkligen behöver ekonomiskt stöd. Även betalningsskyldighet för underhållsstöd kommer fastställas utifrån mer aktuella inkomstuppgifter, vilket minskar risken för skuldsättning samtidigt som det ökar träffsäkerheten i hur mycket som ska betalas i underhåll, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Ett införande av nya inkomstunderlag för bostadsbidrag som baseras på aktuella inkomstuppgifter hos Skatteverket i form av uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen (så kallade månadsuppgifter), innebär att bostadsbidraget kommer att betalas ut med ett korrekt belopp redan från början.

Risken för återkrav och skuldsättning kommer därmed att minska väsentligt. Enligt BUMS-utredningen kan återkraven av bostadsbidrag minska med mer än 90 procent. Även betalningsskyldighet för underhållsstöd bör fastställas utifrån mer aktuella inkomstuppgifter, vilket minskar risken för skuldsättning samtidigt som det ökar träffsäkerheten i betalningsbeloppet.

Förslagen om att påbörja förberedelserna för ett införande av månadsuppgifter som inkomstunderlag för bostadsbidrag och betalningsskyldighet för underhållsstöd bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter