2024 års fiskekvoter för Östersjön beslutade

Publicerad

Under tisdagen den 24 oktober beslutade jordbruks- och fiskerådet om fiskemöjligheter i Östersjön för 2024.

I enlighet med vad Sverige har drivit är resultatet av förhandlingarna i linje med den gemensamma fiskeripolitikens mål och principer och den fleråriga förvaltningsplanen för Östersjön. Jordbruks- och fiskerådets överenskommelse grundar sig på de vetenskapliga råden och innebär reducerade fiskemöjligheter. Under vissa perioder kommer även ett trålfiskeförbud att tillämpas inom vissa områden. 

Situationen är allvarlig för flera fiskbestånd i Östersjön. Mot den bakgrunden såg Sverige behov av beslut i restriktiv riktning. 

Överenskommelsen medför både fortsatt förbud mot riktat yrkesfiske på torsk i hela Östersjön och förbud mot riktat fiske av sill i västra Östersjön. Överenskommelsen innebär också ett fortsatt skydd av torskens lek. För fritidsfisket på torsk utökas begränsningarna i de delar av Östersjön där fritidsfisket väsentligt påverkar bestånden. 

Under 2024 kommer laxfisket att kunna fortsätta i Bottenviken, medan förbud införs i Bottenhavet och söderut för att skydda svaga laxbestånd. Organisationen ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) kommer att utvärdera möjliga åtgärder för skydd av svaga laxbestånd i Bottenhavet och Ålands hav, vilket potentiellt kan leda till att fiske av odlad lax och lax från starka laxbestånd tillåts.

Överenskommelsen innebär också åtgärder och betydande minskningar av fiskemöjligheterna i syfte att återhämta övriga bestånd som idag inte har en god beståndsstatus. Detta samtidigt som våra kustsamhällen värnas genom att det kustnära och småskaliga fisket kommer att kunna fortsätta. Det är viktigt för flera delar av den svenska kustremsan.

– För mig och regeringen var det prioriterat att få till sänkta kvoter på sill och strömming samtidigt som det småskaliga kustnära fisket ges möjlighet att fortsätta fiska, vilket kommissionen ursprungligen föreslog att de inte skulle få göra, säger landsbygdsminister Peter Kullgren som representerade Sverige den 23-24 oktober 2023 vid jordbruks- och fiskerådets möte i Luxemburg.

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson