Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ukrainagarantier som ett nytt svenskt exportstöd

Publicerad

(Ny version) I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen att 333 miljoner kronor avsätts för särskilda exportkreditgarantier för svenska företag som handlar med Ukraina. De särskilda exportkreditgarantierna innebär att svenska företag inte själva behöver bära hela risken i en exportaffär.

Regeringen föreslår att 333 miljoner kronor avsätts för särskilda exportkreditgarantier för Ukraina. För att täcka eventuella förluster under garantiperioden 2024–2026 öronmärks 300 miljoner kronor per år från biståndsbudgeten inom utgiftsområde 7. Garantierna kan utfärdas under 2024 för export av varor som kan klassas som bistånd. 

De särskilda exportkreditgarantierna innebär att företagen inte själva behöver bära hela risken i en exportaffär. På detta sätt ges svenska företag tryggare möjligheter att exportera samhällsviktiga varor till Ukraina och kan därmed bidra till fortsatt ekonomisk utveckling och uppbyggnad i landet. 

De särskilda exportkreditgarantierna för Ukraina kommer att kunna ställas ut för export till ukrainska importörer och hanteras av Exportkreditnämnden under 2024 för affärer på maximalt tre år, dock som längst till och med utgången av 2026.

– Jag vet att vi har en rad svenska företag med unika produkter och kompetenser som kan och vill bidra till Ukrainas uppbyggnad, men som kan behöva stöd med riskavlastning. Jag är därför mycket stolt att nu kunna erbjuda detta stöd. Ukrainagarantierna är också ett uttryck för regeringens ambition att öka synergierna mellan bistånd, handel och näringslivsfrämjande, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i budgetpropositionen för 2024. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Rättelse

Föregående version av pressmeddelandet var felaktig.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.