Tydlig satsning på energiplanering och stärkt försörjningstrygghet

Publicerad

Energiplaneringen behöver stärkas och samordnas lokalt, regionalt och nationellt för att bana väg för elektrifieringen, konkurrenskraften och den gröna omställningen. Nu tar regeringen ett helhetsgrepp för elektrifieringen genom att avsätta 250 miljoner kronor i budgetpropositionen 2024 att utveckla energiplaneringen.

För att betydande investeringar i elproduktion, eldistribution och i ökad elanvändning i näringslivet ska gå i takt både geografiskt och tidsmässigt behövs en utvecklad energiplanering i samhället.

En utvecklad energiplanering bidrar till klimatmålen, näringslivsutveckling och ett samhälle med ökad motståndskraft. Elsystemet behöver också planeras bättre så att elproduktion och nät byggs med rätt egenskaper, på rätt plats och i tid för att kunna möta efterfrågan på el för den gröna omställningen och kunna leverera rimliga och stabila elpriser.

− Vi har ett elsystem med växande elproduktion och elnät, men produktionen behöver byggas utifrån de faktiska fysiska behoven. Vi behöver kraftsamla för att samordna planeringen på alla nivåer för att kunna möta efterfrågan på el och klara klimatomställningen. Det är en förutsättning för att utveckla Sveriges näringsliv och skapa en stark beredskap i ett säkerhetspolitiskt svårt läge, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Insatser krävs på flera nivåer där lokala och regionala aktörer får en central roll. Regeringen avser därför att förslå en satsning på 250 miljoner kronor under 2024 bland annat för att utveckla arbetet med energiplanering, grön omställning och ökad försörjningstrygghet på regional nivå. Från 2025 beräknas satsningen till 290 miljoner kronor per år. Satsningen bygger vidare på ett uppdrag att utveckla regional och lokal energiplanering för elektrifiering som regeringen gav Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Energimyndigheten den 6 juli 2023. 

− Nu skapar vi förutsättningar för att långsiktigt utveckla energiplaneringen och möjliggöra för ökad fossilfri kraftproduktion i hela Sverige, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö