Rundabordssamtal om åtgärder för att stoppa de illegala sprängningarna

Publicerad

Justitieminister Gunnar Strömmer och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin håller i morgon, onsdag den 27 september, ett rundabordssamtal med anledning av den senaste tidens sprängningar. Syftet är att identifiera åtgärder som kan genomföras för att skyndsamt och uthålligt minska de illegala sprängningarna.

De senaste åren har det grova våldet kopplat till organiserad brottslighet accelerat i Sverige. Antalet illegala sprängningar har ökat avsevärt och många av dem har ägt rum på offentliga platser eller vid flerfamiljshus och andra privata bostäder. Det grova våldet, och den organiserade brottslighet som detta våld är ett uttryck för, är systemhotande. 

Under de senaste åren har flera åtgärder vidtagits för att stoppa de illegala sprängningarna. Bland annat har lagen om brandfarliga och explosiva varor skärpts, och myndigheter och berörda branschorganisationer har genomfört åtgärder i syfte att öka trygghet och säkerhet kopplat till explosiva varor. Men detta är inte tillräckligt. Mot bakgrund av att antalet illegala sprängningar trots det ökar behöver mer göras, även på kort sikt. 

Därför bjuder Gunnar Strömmer och Carl-Oskar Bohlin in representanter för myndigheter, räddningstjänstförbund, Sveriges kommuner och regioner (SKR), branschorganisationer och fackförbund till ett rundabordssamtal den 27 september.

– Det grova våldet i form av sprängningar och skjutningar drabbar i allt större utsträckning oskyldiga. Vi måste med hela samhällets samlade kraft trycka tillbaka denna brottslighet och vända utvecklingen. I vår kommer minimistraffet för otillåten hantering av explosiva varor dubbleras, men mer måste göras för att förebygga och förhindra sprängningarna. Vi samlar nu därför alla relevanta aktörer för att gemensamt identifiera vad som kan göras på kort och lång sikt, säger Gunnar Strömmer.

– Syftet med det här rundabordssamtalet är att samla kraft kring frågan tillsammans med de aktörer som också bär ett ansvar för att lämpliga åtgärder vidtas skyndsamt. De kriminellas tillgång till explosiva varor måste strypas, säger Carl-Oskar Bohlin.

Presskontakt

Benjamin Onne
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-102 35 41
e-post till Benjamin Onne
Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl