Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen vill underlätta för små företag att delta i offentlig upphandling och stoppa oseriösa aktörer

Publicerad

Regeringen har beslutat om ändringar rörande uppgifter i upphandlingsannonser som bland annat kommer att ge en bättre bild av hur konkurrensen ser ut. Ändringarna ska också underlätta för små företag att delta i upphandlingar.

– Det behövs ett bättre underlag och ökad kunskap om offentliga upphandlingar. Genom det här beslutet får vi en mer heltäckande nationell statistik som ger en bättre bild av hur konkurrensen ser ut. Då kan vi särskilt följa små företags möjligheter att kunna delta i offentlig upphandling, konkurrera på lika villkor, samt slippa konkurrens från oseriösa aktörer, säger civilminister Erik Slottner.

Idag ska endast den vinnande anbudsgivaren anges i annonsen om resultatet. Regeringens beslut innebär en ändring av detta så att upphandlande myndigheter och enheter ska ange samtliga företag som har deltagit i upphandlingen när de upprättar en annons om resultatet av upphandlingen. Uppgiften kan även användas i tillsynsmyndighetens arbete med att identifiera misstänkta otillåtna anbudssamarbeten.

För upphandlingar under EU:s tröskelvärden, dvs. cirka hälften av alla upphandlingar, är det redan obligatoriskt att ange upphandlingens uppskattade värde respektive om det i upphandlingen tas hänsyn till miljö, sociala aspekter och innovation. Genom förordningsändringarna kommer detta att bli obligatoriskt för samtliga upphandlingar. Uppgift om upphandlingens uppskattade värde är en värdefull uppgift för företag, särskilt de som är nya på den offentliga marknaden, som annars kan ha ett informationsunderläge i förhållande till befintliga leverantörer.

Uppgifterna ska börja anges fr.o.m. den 1 januari 2024.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00