Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill satsa 100 miljoner per år på civilsamhället

Publicerad

Det civila samhällets bidrag till samhällslivet och människor i utsatta situationer är omistligt. Regeringen föreslår därför att 100 miljoner kronor tillförs årligen, där huvuddelen av medlen går till att stärka det civila samhällets möjligheter för att ge stöd till utsatta.

– Det civila samhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer har visat sig avgörande i de kriser vi nyligen sett, såsom under covid-19-pandemin, i mottagande av människor på flykt från krigets Ukraina och under den ekonomiska krisen i Sverige. Regeringen har i alla dessa kriser tillfört medel för humanitära insatser och civilsamhället har visat på en god förmåga att nå socialt utsatta människor. Nu vill regeringen långsiktigt stärka det civila samhällets förutsättningar att verka för utsatta människor, säger socialminister Jakob Forssmed.

Det civila samhället utgör både en omistlig förutsättning för ett levande samhällsliv och ett uttryck för ett öppet demokratiskt samhälle som är större än staten. Det civila samhället gör också värdefulla insatser för människor i olika situationer av utsatthet.

Regeringen vill stärka det civila samhällets förutsättningar att verka och göra insatser för människor i olika situationer där civilsamhällets stöd är avgörande. Därför föreslår regeringen att 100 miljoner kronor tillförs civilsamhällesorganisationer, där huvuddelen av medlen under den pågående ekonomiska krisen ska gå till de civilsamhällesorganisationer som arbetar med människor i särskilt utsatta situationer för att mildra konsekvenserna av den. Tillskottet sker från 2024 och är permanent.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.