Ökade resurser till Spelinspektionen och Finansinspektionen

Publicerad

Spelmarknaden ska inte kunna missbrukas för kriminell verksamhet. Regeringen föreslår därför en ökning av Spelinspektionens anslag i budgetpropositionen för 2024 med 10,8 miljoner kronor för att förstärka tillsynen över spelmarknaden och utöka arbetet mot olaglig spelverksamhet och matchfixning. För att detta ska ske så effektivt som möjligt behöver Spelinspektionen utöka samarbetet med Finansinspektionen.

Olaglig spelverksamhet och matchfixning är inkomstkällor för kriminella nätverk och aktörer på spelmarknaden bedöms löpa stor risk för penningtvätt. Regeringen har under det senaste året vidtagit flera åtgärder för att stärka den svenska spelregleringen, för att bland annat skapa bättre förutsättningar för att stänga ute olicensierad spelverksamhet och för att motverka matchfixning.

– Det ska vara ett starkt konsumentskydd på spelmarknaden. Med den här satsningen kan Spelinspektionen vässa tillsynen. Dessutom kan samarbetet med Finansinspektionen öppna nya möjligheter för att blockera betalningsförmedling till och från olagliga aktörer, något som kan spela en viktig roll i arbetet med att bekämpa kriminell verksamhet, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

En grundläggande förutsättning för idrottens trovärdighet är att idrott präglas av rent spel.

– Uppgjorda idrottstävlingar och annan form av matchfixning strider mot idrottens grundläggande värderingar och är ett allvarligt hot mot idrottens framtid. Förstärkning av Spelinspektionen arbete bidrar till att skydda svensk idrott från att undermineras av organiserad brottslighet, säger idrottsminister Jakob Forssmed.

Regeringen avser därför att föreslå en ökning av Spelinspektionens anslag i budgetpropositionen för 2024 med 10,8 miljoner kronor 2024. Regeringen beräknar även att Spelinspektionen ska tillföras 15,6 miljoner kronor för 2025 och 18,6 miljoner kronor 2026. Anslaget utökas även i syfte att Spelinspektionen ska bli en sådan nationell plattform som krävs för att uppfylla kraven i Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott, den så kallade Macolinkonventionen.

Regeringen avser även att föreslå en ökning av Finansinspektionens anslag med 4,5 miljoner kronor från och med 2024 för att stärka myndighetens tillsynsarbete och samverkan med Spelinspektionen i syfte att blockera betalningsförmedling till och från olaglig spelverksamhet.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson
Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff