Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill främja mer innovativa och kunskapsbaserade folkhälsoinsatser

Publicerad

Regeringen föreslår att 10 miljoner kronor per år avsätts under 2024–2026 för att stimulera mer innovativa investeringsmodeller för sociala investeringar, såsom sociala utfallskontrakt.

– Värdet av tidiga och förebyggande insatser är stort. Syftet med satsningen är att stödja arbetet för att fler aktörer ska mötas och tillsammans ta sig an olika samhällsproblem med nya innovativa metoder, säger socialminister Jakob Forssmed.  

Samhällets står inför stora utmaningar, och för att finna lösningar på dessa behövs bland annat samverkan mellan samhällets aktörer på olika nivåer samt att de satsningar som vidtas är ändamålsenliga och kostnadseffektiva.

För att stimulera till mer innovativa investeringsmodeller för sociala investeringar, såsom sociala utfallskontrakt, där olika aktörer i samhället tillsammans adresserar specifika samhällsutmaningar i syfte att uppnå förbättrade sociala och hälsomässiga utfall, avser regeringen stärka det nationella stödet till kommuner och regioner i att klarlägga förutsättningar och förbereda samt möjliggöra användandet av sådana modeller. Genom detta kan regioner, kommuner och myndigheter stöttas i användandet, kunskap spridas och erfarenheter om hur dessa modeller kan utformas och följas upp kan tillvaratas på nationell nivå på ett effektivt sätt. Förslaget innebär att 10 miljoner kronor per år avsätts 2024–2026.

Genom att stärka det nationella stödet kan kommuner, regioner och myndigheter få stöd kring de centrala delarna som gäller utformning, mätbarhet och uppföljning. Det kan leda till ökad träffsäkerhet i folkhälsoinsatserna, och därmed ökad kostnadseffektivitet för offentlig verksamhet.

Syftet är att från nationell nivå stödja utvecklingen av träffsäkra och kunskapsbaserade förebyggande insatser till särskilda grupper.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.