Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen sjösätter pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning

Publicerad

I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen att det avsätts 25 miljoner kronor 2024 för en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå med utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. För 2025 och 2026 bör 100 miljoner kronor avsättas årligen för detta ändamål.

Sverige har i dag en stor brist på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft inom flera olika områden och arbetsgivarna har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Den bristande matchningen på arbetsmarknaden beror delvis på att arbetssökande inte har den yrkeskompetens som efterfrågas. Regeringen vill nu satsa mer på utbildningar som leder direkt till jobb, inte minst kopplade till den gröna omställningen.

Yrkeshögskolan har varit en framgångsrik utbildningsform när det gäller eftergymnasiala utbildningar och leder i hög grad till jobb. Regeringen föreslår därför att medel avsätts för ett pilotprojekt med en ny form av yrkesutbildning, utifrån modellen som yrkeshögskolan bygger på, men på gymnasienivå.

I juli gav regeringen den pågående Yrkesvuxutredningen (U 2022:05) i uppdrag att föreslå en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå med utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. Utredningen ska lämna sina förslag senast den 15 februari 2024.

– Många arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Yrkeshögskolan har varit en framgångsrik utbildningsform när det gäller eftergymnasiala utbildningar som leder till jobb. Under nästa år vill regeringen därför sjösätta en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning för vuxna med utgångspunkt i yrkeshögskolans modell. En sådan pilot kan ge oss värdefulla erfarenheter och insikter, säger utbildningsminister Mats Persson.

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i budgetpropositionen för 2024. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.