Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ny riktad satsning på kommunernas arbete mot gängkriminalitet

Publicerad

Förebyggande åtgärder är en viktig del i samhällets samlade insatser mot brottslighet och otrygghet. Här spelar kommunerna en viktig roll, inte minst i arbetet med att förebygga och förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet. Regeringen avser därför att avsätta 80 miljoner kronor under 2024 till kommunernas förebyggande arbete mot gängkriminalitet.

Regeringen föreslår en treårig satsning på förebyggande insatser mot gängkriminalitet. För 2024 avsätts 80 miljoner kronor, och för 2025 och 2026 beräknas 150 miljoner kronor per år. Satsningen görs i form av statsbidrag till kommunerna, med särskilt fokus på kommuner med områden där utanförskapet är stort. Socialstyrelsen kommer att få i uppdrag att fördela pengarna och regeringen kommer att återkomma om den närmare utformningen av uppdraget.

– Tryggheten måste öka, därför vidtar regeringen en rad åtgärder för att bekämpa kriminalitet och organiserad brottslighet. Tidiga och tydliga insatser är avgörande för att vända utvecklingen. Den treåriga satsningen på förebyggande insatser mot gängkriminalitet görs för att stärka kommunernas viktiga brottsförebyggande arbete, till exempel inom socialtjänsten, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i budgetpropositionen för 2024. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Alexandra Örenmark
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-117 29 48
e-post till Alexandra Örenmark

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.