Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om ändring i radioutrustningslagen överlämnas till riksdagen

Publicerad

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen i vilken det föreslås en ändring i radioutrustningslagen. Förslaget möjliggör för konsumenter att i framtiden kunna köpa till exempel mobiltelefoner och bärbara datorer även utan laddare.

Nya EU-krav innebär att det införs en gemensam laddningsstandard för viss radioutrustning av typen USB-C. Syftet är att åtgärda den splittring av olika laddnings­standarder som idag finns i bland annat mobiltelefoner och bärbara datorer.

De nya kraven innebär också att konsumenter ska kunna köpa till exempel mobiltelefoner och bärbara datorer även utan en laddare. För att kunna genomföra detta krav behöver ett tillägg göras i befintlig lagstiftning, vilket regeringen nu föreslår i och med denna proposition.

– Det här är ett steg närmare en gemensam laddningsstandard inom EU när det gäller trådbunden laddning av konsumentnära produkter. Det är inte bara något som kommer kunna förenkla för konsumenter, utan också en viktig åtgärd för miljön eftersom vi kommer kunna minska det elektroniska avfallet, säger civilminister Erik Slottner.

Den lagändring som föreslås i propositionen träder i kraft den 28 december 2023. Kraven på bland annat en gemensam laddningsstandard som finns i direktivet kommer att börja tillämpas av medlemsländerna stegvis med start den 28 december 2024 för vissa kategorier eller klasser av radioutrustning. Den 28 april 2026 ska regleringen även omfatta bärbara datorer.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00