Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökat skydd för den som skadas i trafiken

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss som innebär ett ökat skydd för de som skadas i trafiken. Till exempel blir vissa elsparkcyklar trafikförsäkringspliktiga. Dessutom garanteras den som skadats i trafiken ersättning även om ens trafikförsäkringsgivare går i konkurs. Förslagen genomför ett EU-direktiv på området.

– Den som skadas i trafiken ska ha ett fullgott skydd och inte riskera att stå utan ersättning. Nu stärker vi skyddet för försäkringstagare och de som skadas av fordon, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Lagrådsremiss: Nya trafik­försäkrings­regler – stärkt skydd för dem som skadas i trafiken

I november 2021 antogs ett EU-direktiv som innehåller nya regler om den obligatoriska trafikförsäkringen inom EU. Direktivet syftar till att öka skyddet för de som skadas i trafiken, bland annat genom att fler får rätt till ersättning ur försäkringssystemet.

För att genomföra EU-direktivet i svensk lag föreslår regeringen bland annat följande:

  • Trafikskadelagens tillämpningsområde ändras så att även vissa eldrivna cyklar omfattas av kravet på trafikförsäkring. Det handlar bland annat om elsparkcyklar och självbalanserande cyklar med viss vikt och hastighet.
     
  • Ett så kallat insolvensgarantisystem införs. Systemet säkerställer att en person som skadats får ersättning även om hans eller hennes trafikförsäkringsgivare går i konkurs.

  • Det högsta ersättningsbeloppet som kan betalas från en motortävlingsförsäkring höjs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 23 december 2023, förutom bestämmelserna om det nya insolvensgarantisystemet. De föreslås i stället träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide

Trafikförsäkringsplikt

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring för motordrivna fordon. Försäkringen ger ersättning för skador som uppkommer i följd av trafik med ett sådant fordon. Det är fordonets ägare som ska teckna försäkringen. Utöver de fordon som redan är motordrivna ska följande fordon anses som ett sådant fordon:

• ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning, om det är konstruerat för en hastighet som överstiger 20 km/h.
• ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning, om det är konstruerat för en hastighet som överstiger 14 km/h och har en nettovikt som överstiger 25 kg.

En elscooter, en elsparkcykel eller ett självbalanserande fordon kan vara ett sådant fordon.