Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Johan Pehrson i möte med europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar

Publicerad

Den 8 juni deltar arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson vid styrelsemötet för det europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar på Djurgården i Stockholm. Temat för dagen är grönt, digitalt och hållbart.

– Kompetensförsörjning och livslångt lärande är centralt för att skapa tillväxt och välstånd i tider av gröna och digitala omställningar av ekonomin. Nätverket spelar en viktig roll i att möta gemensamma utmaningar på arbetsmarknadsområdet, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

På mötet deltar generaldirektörerna för de offentliga arbetsförmedlingarna i EU och EES samt Europeiska kommissionen. Nätverket syftar till att möjliggöra jämförelser av de offentliga arbetsförmedlingarnas resultat på europeisk nivå, kartlägga god praxis och främja ömsesidigt lärande för att förbättra arbetsförmedlingarnas kapacitet och effektivitet.

Den svenska Arbetsförmedlingen har huvudansvar för en dagordningspunkt, där kompetensförsörjning för grön omställning är i fokus.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand