Jämställdhetsmyndigheten får nya och breddade uppdrag om våldsutsatthet bland äldre personer samt våld i ungas parrelationer

Publicerad

Jämställdhetsmyndigheten får fyra uppdrag med fokus på att kartlägga kunskap och sprida information om könsrelaterat våld, bland annat om särskilt sårbara eller utsatta grupper. Det handlar bland annat om att ta fram stödmaterial till yrkesverksamma om våld i ungas relationer och att ta fram kunskap om våldsutsatthet bland äldre personer.

- Jämställdhetsmyndigheten har ett centralt uppdrag mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Som en del av detta ger vi nu Jämställdhetsmyndigheten nya och breddade uppdrag om våldsutsatthet bland äldre personer samt våld i ungas parrelationer. Myndighetens insatser mot prostitution får också förstärkta resurser, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

- Det är angeläget att våld i nära relationer bland äldre lyfts fram. Det är ett brott som ofta är förknippat med skam och skuld. Kunskap behöver spridas om problemet, det förebyggande arbetet och insatserna mot de som utsatts behöver förbättras, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Uppdrag att kartlägga och sprida information om våld i ungas parrelationer

Jämställdhetsmyndigheten ska kartlägga hur myndigheter inkluderar information om våld i ungas nära relationer i sitt kunskapsstöd. Myndigheten ska också lämna förslag till hur arbetet för att förebygga och upptäcka våld i ungas nära relationer kan förbättras.

Jämställdhetsmyndigheten ska också sprida och tillgängliggöra stödmaterial till yrkesverksamma och genomföra kompetenshöjande insatser. Uppdraget ska omfatta såväl våldsutsatthet som våldsutövning i ungas nära relationer.

Uppdraget ska slutrapporteras senast den 31 mars 2025.

Kunskap om våldsutsatthet bland äldre personer

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att kartlägga kunskap hos kommuner, regioner och myndigheter om våldsutsatthet bland äldre personer som fyllt 65 år. Myndigheten ska kartlägga vad som görs för att förebygga och upptäcka våld i målgruppen och vilka insatser som ges till dem som blivit utsatta för våld.

Jämställdhetsmyndigheten ska beakta äldre med särskild sårbarhet för våld, till exempel äldre hbtqi-personer, äldre personer med missbruk, demenssjukdomar och olika typer av funktionsnedsättningar. I uppdraget ingår att lämna förslag på åtgärder för att förbättra möjligheten att upptäcka våld och ge utsatta stöd och skydd.

Uppdraget ska slutrapporteras senast den 15 september 2024.

Stärkt kontroll av bidragsgivning

Jämställdhetsmyndigheten får även i uppdrag att utveckla och stärka kontrollen i sin bidragsgivning. Detta kan till exempel ske genom fler riskbaserade kontroller, både före och efter att bidrag beviljas.

Uppdraget ska slutrapporteras senast den 31 mars 2025.

Förstärkt arbete mot prostitution och människohandel

Jämställdhetsmyndigheten får utökade medel för sitt uppdrag om att stärka arbetet mot sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel.

Uppdraget ska slutrapporteras senast den 15 mars 2024.

 

Presskontakt

Hanna Clerkestam
Presskontakt hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Mobil 076-1139686
e-post till Hanna Clerkestam
Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham