Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning för att genomföra lönetransparensdirektivet i Sverige

Publicerad

Den 25 maj beslutade regeringen att en särskild utredare ska ta ställning till hur EU-direktivet om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete genom insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer ska genomföras i svensk rätt.

EU-direktivet antogs den 10 maj och syftet är att bekämpa den lönediskriminering som finns på arbetsmarknaden och minska osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

I direktivet fastställs minimikrav för att stärka tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete (likalöneprincipen). Det handlar bland annat om; att få information från arbetsgivare om löneskillnader mellan kvinnliga och manliga arbetstagare, att säkerställa att arbetsgivarna har lönestrukturer som säkerställer lika lön för lika eller likvärdigt arbete samt att en arbetssökande ska ha rätt till insyn i lönesättningen när det gäller exempelvis ingångslön.

Direktivet gäller både arbetsgivare i offentlig och privat sektor.

Utredaren ska bland annat:

  • analysera och bedöma svensk rätts förenlighet med direktivet,
  • med utgångspunkt i den svenska arbetsmarknadsmodellen, arbetsmarknadens parters autonomi och diskrimineringslagens systematik ta ställning till och motivera vad som är nödvändigt för att direktivet ska genomföras i Sverige, och
  • vid behov lämna nödvändiga författningsförslag och förslag på andra åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktivet.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson