Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Paulina Brandberg deltar i EU:s ministerrådsmöte för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Publicerad

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg deltar i dag den 8 december i EU:s ministerrådsmöte för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) i Bryssel. På agendan står bland annat lagstiftningsöverläggningar om likabehandling och skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet.

Det planeras även för godkännande av slutsatser om inkludering av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden samt slutsatser om jämställdhet för unga i ”oroliga ekonomier”.

Vid mötet kommer det även att hållas en riktlinjedebatt om den europeiska planeringsterminen för 2023.

Nästa gång EPSCO-rådet möts är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson