Sverige kandiderar till internationella sjöfartsorganisationens råd

Publicerad

Sverige kandiderar för att behålla en plats i internationella sjöfartsorganisationens (IMO:s) råd. Rådet är IMO:s verkställande organ och har 40 medlemmar. Kandidaturen gäller för mandatperioden 2024 till 2025.

– För att Sverige ska kunna agera effektivt som värdstat för World Maritime University behövs ett svenskt medlemskap i IMO:s råd. World Maritime University är viktigt både för kompetensförsörjningen och för att internationell sjöfart ska kunna möta framtida utmaningar, inte minst på digitaliseringsområdet. Svensk sjöfart ligger också i framkant när det gäller arbetet med minskade utsläpp och även i det avseendet har Sverige en viktig roll för hållbar och stärkt konkurrenskraft för sjöfarten, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Valet äger rum vid IMO:s generalförsamlings 33:e session i december 2023. IMO:s generalförsamling träffas vartannat år och utgörs av samtliga IMO:s 175 medlemsstater.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
e-post till Ebba Gustavsson