Romina Pourmokhtari deltar i vårens nordiska miljö- och klimatministermöte

Publicerad

Idag den 11 maj deltar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i det nordiska miljö- och klimatministermötet i Borgarfjördur på Island. På agendan står bland annat en diskussion om synergier mellan de nordiska energisystemen, samt en diskussion om EU:s Fit for 55-regelverk, som Sverige inleder.

Vid mötet kommer Sverige att inleda en diskussion om möjligheter och utmaningar som EU:s regelverk Fit for 55 skapar, hur dessa kan hanteras på bästa sätt samt vilken roll nordiskt samarbete eventuellt kan spela. 

Andra punkter på dagordningen är diskussion inför klimatmötet COP28 i Dubai i höst om hur Norden kan samarbeta för att främja ett positivt utfall från det mötet. Ministrarna ska också ta upp försörjningen av hållbar energi i ljuset av den rådande situationen i Europa, koldioxidneutralitet och så kallade negativa utsläpp, nordiskt samarbete för att främja ett globalt avtal om plastföroreningar och hur de nordiska länderna kan vara ledande i omställningen av sjöfarten, exempelvis genom att etablera så kallade gröna korridorer i Norden.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Nordiskt samarbete

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget – år 2023 är Island ordförande. Nordiska rådet är det parlamentariska samarbetet, där Norge har ordförandeskapet 2023.