Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kulturministern besöker Gotland

Publicerad

Kulturminister Parisa Liljestrand reser idag till Gotland, bland annat för att träffa ansvariga för kulturmiljöarbetet vid landets länsstyrelser. Hon besöker också Riksantikvarieämbetets kulturarvslaboratorium och länets residensverksamheter.

Kulturministern besöker Gotland för att möta länsstyrelsernas representanter inom ramen för Kulturmiljöforum, ett nätverk för kulturmiljöansvariga vid landets länsstyrelser, för att få fördjupad kunskap om det regionala kulturmiljöarbetet.

Kulturministern gör även ett verksamhetsbesök på Riksantikvarieämbetet i Visby och träffar bland annat riksantikvarie Joakim Malmström och andra i myndighetens ledning. I samband med besöket ges en visning av Kulturarvslaboratoriet. Kulturarvslaboratoriet är en verksamhet med inriktning på att lösa tvärvetenskapliga frågor i kulturarvsarbetet och som regelbundet bjuder in forskare från andra discipliner för att utveckla kulturarvsarbetet. Lokalerna är specialanpassade för att bedriva forskning inom konserverings- och kulturarvsvetenskap.

Kulturministern kommer också att besöka residensverksamheterna på Gotland. Residensverksamheterna utgör internationella mötesplatser och tillflyktsorter för konstnärer och andra professionella inom kulturområdet. Ministern möter bland annat representanter från Östersjöns författar- och översättarcentrum, Bergmangårdarna, Visby Internationella Tonsättarcentrum och Baltic Art Centre, för ett samtal om residensverksamhet med fokus på Ukraina.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1127819
e-post till Sara E. Persson