Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Gunnar Strömmer inledningstalar på en konferens om förebyggande arbete mot illegal vapenhandel

Publicerad

I dag, den 16 maj, deltar justitieminister Gunnar Strömmer i en konferens i Bryssel som handlar om att förebygga illegal handel med vapen i sydöstra Europa. Statsrådet kommer att inleda konferensen tillsammans med höge representanten Josep Borrell Fontelles och kommissionär Ylva Johansson.

Under konferensen kommer bland annat halvtidsutvärderingen av EU:s handlingsplan om bekämpning av illegala vapen i Västra Balkan att presenteras och diskuteras. Ministrarna från västra Balkan förväntas redogöra för hur långt respektive land kommit i att nå de mål som är satta i handlingsplanen och vilka eventuella utmaningar man stött på. 

Under konferensen kommer också ministrarna från EU:s medlemsstater att delta i diskussionerna om vad som åstadkommits på området under de senaste fyra åren. 

För mer information och intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Erica Wide.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide