Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta straff för brott som möjliggör skjutningar och sprängningar

Publicerad

Våldet i kriminella gängmiljöer har förändrats under 2000-talet. Antalet skjutningar och sprängningar har ökat avsevärt och många av dem har ägt rum på offentliga platser eller i flerfamiljshus. Det grova våldet, och den organiserade brottslighet som detta våld är ett uttryck för, är systemhotande. I en promemoria som gått i snabbspår föreslås därför ett antal straffskärpningar.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Vi måste med samhällets samlade kraft tydligt markera mot brott som begås inom kriminella nätverk. Straffen för allvarligare brott med koppling till det grova våldet, som skjutningar och sprängningar, måste därför skärpas. Det föreslår vi nu, genom att bland annat dubbla straffet för grovt vapenbrott, säger justitieminister Gunnar Strömmer. 

Ds 2023:11 Skjut­vapen och explo­siva varor – skärpta straff för de allvar­ligare brotten

Under 2022 dödades 62 personer av skjutvapenvåld i Sverige. Detta innebär att antalet personer som avlidit på grund av skjutningar mer än tredubblats under perioden 2012–2022. Ökningen av antalet skjutningar kan till stor del härledas till konflikter mellan kriminella grupperingar. De senaste åren har dessa konflikter även lett till en ökad användning av explosiva varor. Antalet sprängningar i Sverige de senaste åren saknar motstycke i modern tid.

Straffskalorna för de allvarligare formerna av vapenbrott, brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, vapensmuggling och smuggling av explosiva varor, föreslås därför ändras på följande sätt:

  • Straffskalorna för grovt brott ändras från fängelse i lägst två år och högst fem år till fängelse i lägst fyra år och högst sju år.
  • Straffskalorna för synnerligen grovt brott ändras från fängelse i lägst fyra år och högst sju år till fängelse i lägst sex år och högst tio år.
  • Maximistraffet för normalgradsbrott höjs från fängelse i tre år till fängelse i fem år.

Promemorian bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Promemorian ska nu skickas på remiss. Därefter kommer den att beredas inom Regeringskansliet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2024.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...