Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen tillsätter en produktivitetskommission för att höja svensk tillväxt

Publicerad

En god produktivitetstillväxt lägger grunden för att ekonomin ska växa och reallönerna öka. Ända sedan finanskrisen 2008 har Sveriges produktivitetstillväxt varit låg i ett historiskt perspektiv. Därför tillsätter regeringen nu en kommission som ska kartlägga hinder och möjligheter för att återigen stärka produktiviteten i ekonomin. Ordförande i kommissionen blir Hans Lindblad.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Sverige har under flera år haft en svag produktivitetsutveckling. Om det fortsätter kommer det att påverka de svenska reallönerna och vår konkurrenskraft negativt. För att vända trenden är det viktigt att vi genomför reformer som ökar den svenska produktiviteten. Kommissionen får nu till uppgift att ta fram förslag för att stärka produktiviteten i både privat och offentlig sektor, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Kommissionens uppdrag blir att analysera faktorer som påverkar produktivitetstillväxten samt lämna förslag för att höja produktiviteten i näringslivet och i den offentliga sektorn.

– En svag produktivitetstillväxt hämmar inte bara den ekonomiska utvecklingen, utan det påverkar också kvalitén i välfärden. Målet är naturligtvis att varje investerad skattekrona ska generera så bra vård, skola och omsorg som möjligt. Därför behöver vi undersöka vilka strukturella problem som finns och hur vi kan komma till rätta med dem, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Regeringen fattade beslut om kommissionens direktiv på regeringssammanträdet i torsdags förra veckan. Kommissionens arbete kommer att ledas av Hans Lindblad, före detta riksgäldsdirektör och chef för Riksgäldskontoret. Till kommissionen knyts ett antal ledamöter med olika kompetenser och erfarenheter. Uppdraget sträcker sig till oktober 2025 men en delredovisning ska lämnas i maj 2024.

Produktivitet i ekonomin

Produktivitet kan beskrivas som effektiviteten i produktionen, och är ett mått på hur mycket värde som skapas i förhållande till insatserna. Det finns olika sätt att mäta produktivitet. Ett vanligt mått är arbetsproduktivitet, som definieras som hur mycket ekonomiskt värde, mätt som bruttonationalprodukt (BNP) eller förädlingsvärde, som skapas per arbetad timme. På lång sikt är det ökningen i produktivitet – att varje arbetad timme resulterar i fler eller bättre varor och tjänster – som möjliggör tillväxt och stigande reallöner.

Svensk produktivitetstillväxt

Sverige hade, i likhet med många andra länder i västvärlden, en stark tillväxt i arbetsproduktivitet på i genomsnitt 2,7 procent per år under perioden 1995–2007. Efter finanskrisen har dock produktivitetstillväxten varit svag. År 2010–2020 var Sveriges tillväxt i arbetsproduktivitet i genomsnitt 0,9 procent per år. En liknande utveckling kan ses i stora delar av västvärlden.

 

 

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Laddar...