Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen satsar 873 miljoner på fortbildning för bredare och djupare lärarkompetens

Publicerad

Bristen på förskollärare och lärare i svensk förskola och skola är ett stort problem och fortbildning är en av flera viktiga åtgärder för att komma till rätta med den. Regeringen tar nu ett helhetsgrepp om fortbildningen för förskollärare och lärare och introducerar det nya fortbildningsbidraget som ska ge fler chansen till en bredare och djupare lärarkompetens.

För 2023 finns avsatt 673 miljoner kronor för de olika fortbildningsinsatserna. Regeringen satsar särskilt på att fler lärare ska utbilda sig till speciallärare och avsatte därför i budgetpropositionen för 2023 ytterligare 200 miljoner kronor årligen till och med 2025 för fortbildning till speciallärare.

– Nu vill vi göra det lättare för lärare och huvudmän att tillsammans hitta ett upplägg som passar dem. Vi är dessutom stolta över satsningen på 200 nya miljoner för att fler lärare ska kunna utbilda sig till speciallärare, säger skolminister Lotta Edholm.  

Det nya fortbildningsbidraget ersätter de fem olika statsbidrag som finns i dag för fortbildning. Fortbildningsbidraget har en höjd bidragsnivå för de flesta kurserna och innebär en möjlighet för huvudmannen att, i samråd med läraren eller förskolläraren, välja vilket av två format som passar bäst utifrån de lokala behoven.

  • Ett lönebaserat bidrag som förutsätter att läraren eller förskolläraren får gå ner i tjänst medan de studerar.
  • Ett studiebaserat bidrag som utgår från antal högskolepoäng läraren eller förskolläraren ska läsa. Ersättningen ligger på 1 500 kronor per högskolepoäng för fortbildning i ämnet svenska som andraspråk och 1 000 kronor per högskolepoäng för övriga studier. För det här bidraget är det inte obligatoriskt att läraren eller förskolläraren har gått ner i arbetstid.

– Behöriga förskollärare och lärare är en ödesfråga för den svenska förskolan och skolan. För att fler ska vilja bli lärare och stanna i yrket behöver det finnas goda möjligheter att utvecklas och här har lärosätena en viktig roll att spela, säger utbildningsminister Mats Persson.

En annan nyhet är möjligheten för huvudmän att använda en viss del av det studiebaserade bidraget som lönetillägg, ett så kallat studiestipendium, för den som går en fortbildning. Det regleras också att lärare och förskollärare i skolor med särskilt svåra förutsättningar ska ha företräde till det nya fortbildningsbidraget.

Det nya fortbildningsbidraget kommer kunna sökas för första gången för studier som påbörjas under hösten 2023.

Avsatta medel för fortbildning 2023

För 2023 finns avsatt
- 873 miljoner kronor för fortbildning med möjlighet att söka statsbidrag för deltagande, och
- 451 miljoner kronor för annan fortbildning och kompetensutveckling.

Presskontakt

Erik Åslin
T.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1406874
e-post till Erik Åslin
Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Laddar...