Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Paulina Brandberg deltar i FN-möte om jämställdhet

Publicerad

Den 6–9 mars deltar jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg i 67:e sessionen av högnivåmötet Commission on the Status of Women (CSW67), även kallat FN:s kvinnokommission. Temat för årets möte är hur innovationer, teknisk utveckling och utbildning i den digitala tidsåldern kan bidra till jämställdhet och stärkandet av kvinnors och flickors rättigheter. Paulina Brandberg håller två linjetal – Sveriges och EU:s.

Mötet kommer även att följa upp ett tidigare års tema om hur kvinnor och flickor som lever på landsbygden kan få sina rättigheter stärkta.

- Den tekniska utvecklingen har givit oss många möjligheter, men med tekniken kommer även baksidor. Därför är det angeläget att vi på årets CSW i New York belyser det hot och hat som drabbar kvinnor och flickor på nätet, såväl i Sverige som runt om i världen, säger Paulina Brandberg, som leder Sveriges delegation vid mötet. 

Utöver jämställdhetsministern består delegationen av representanter från civilsamhället, myndigheter, Regeringskansliet och riksdag.

Håller två linjetal

Paulina Brandberg håller Sveriges linjetal i generalförsamlingen samt deltar i flera sidoevent. Ministern har också bilaterala möten med stater och multilaterala organisationer. Då Sverige är ordförande i Europeiska unionens råd kommer jämställdhetsministern även att hålla EU:s linjetal.

Under FN-mötet kommer Sverige att anordna ett sidoevent tillsammans med bland annat Mexiko om sexuella och reproduktiva rättigheter och ett gemensamt sidoevent, ihop med bland annat Tjeckien och Frankrike, om trakasserier på nätet. Sverige kommer även att vara medarrangör till ett tiotal sidoevent med jämställdhetsfokus bland annat om hbtqi-frågor, religiösa aktörers roll, människohandel och ekonomisk självständighet.

Inom ramen för EU-ordförandeskapet står Sverige även värd för en arbetsfrukost för EU:s jämställdhetsministrar på temat ”Den digitala dimensionen av könsrelaterat våld”. Tillsammans med den Europeiska kommissionen organiseras också ett sidoevent tisdagen den 7 mars kl. 10.00 i New York (16.00 svensk tid) med titeln ”En jämställd värld med teknologi, digitalisering och artificiell intelligens – vad är vår färdkarta?”, där strategiska utmaningar för att uppnå jämställdhet i den digitala tidsåldern kommer att diskuteras.

Både de svenska sidoeventen samt sidoeventet som organiseras å EU:s vägnar kommer att livesändas.

CSW67 kommer att livestreamas och kan ses här.

Mer information: FN:s kvinnokommission

FN:s kvinnokommission, eller Commission on the Status of Women (CSW), är en funktionell kommission under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Mötet om kvinnors rättigheter och jämställdhet genomförs varje år i New York och är FN:s näst största möte. Den stundande sessionen, CSW67, äger rum den 6-17 mars 2023.

I CSW träffas årligen FN:s medlemsländer för att utvärdera utvecklingen inom området och identifiera nya utmaningar, samt för att formulera nya policyinitiativ. Under CSW förhandlas även överenskomna slutsatser på huvudtemat parallellt med debatter, hundratals sidoevent och bilaterala möten.

Presskontakt

Hanna Clerkestam
Politiskt sakkunnig hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1139686
e-post till Hanna Clerkestam