Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Förslag på nationell digitaliseringsstrategi skickas på remiss

Publicerad

I december 2022 lämnade Skolverket sitt förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 till Regeringskansliet. För att få in fler perspektiv på strategin remitteras nu förslaget.

Det gäller särskilt synpunkter som rör hur barns och elevers kognitiva utveckling, hälsa och välbefinnande påverkas av att de använder digitala lärresurser i undervisningen.

– Digitaliseringen i förskolan och skolan har på vissa håll varit förhastad och ogenomtänkt. Det visas inte minst av att vissa huvudmän tagit den som intäkt för att läroböcker, papper och penna inte längre behövs, säger skolminister Lotta Edholm.

– All digitalisering är givetvis inte av ondo, tvärtom. Men den måste alltid ske på ett genomtänkt sätt och bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Därför är det viktigt att få in viktiga perspektiv, från bland annat kognitionsforskningen, kring hur barns och elevers inlärning påverkas av digitala verktyg, säger utbildningsminister Mats Persson.

Remisstiden pågår till den 28 april 2023.

Presskontakt

Christian Brundu
T.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00