Proposition om nya regler för aggregeringstjänster på elmarknaden

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en proposition som föreslår nya bestämmelser om aggregeringstjänster. Förslagen syftar till att förbättra möjligheten för framför allt mindre elanvändare att genom aggregeringstjänster vara aktiva på elmarknaden och anpassa sin förbrukning utifrån olika marknadssignaler.

– Med de här förslagen ges konsumenter och mindre företag bättre möjligheter att bidra med viktig flexibilitet genom att styra sin förbrukning. Förslagen stärker också kundernas skydd på elmarknaden, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

I propositionen lämnas förslag för att genomföra kvarvarande bestämmelser i elmarknadsdirektivet (EU-direktiv 2019/944). Förslagen som rör aggregeringstjänster kommer att skapa nya och förbättrade förutsättningar och incitament för elanvändarna att genom så kallade aggregeringstjänster öka förbrukningsflexibiliteten och genom att styra, minska eller flytta sin förbrukning utifrån elsystemets behov och priset på el. Enskilda elkonsumenter kan exempelvis delta på marknader för stödtjänster via en aggregator genom att tillåta att elbilens laddning eller husets värmepump styrs utifrån elsystemets behov.

Propositionen innehåller även förslag som syftar till att stärka kundernas skydd på elmarknaden. Bland annat genom regleringar som innebär att elhandlarna som huvudregel inte ska ha rätt att ta ut en brytavgift när konsumenter och små företag byter elhandelsavtal. Förslagen reglerar också när elhandlarna får göra avsteg från huvudregeln och vilka avgifter som då får tas ut. Bland de föreslagna bestämmelserna ingår även nya krav på elhandlarna i relationen till kunderna vad gäller innehåll i avtal och rutiner för klagomål.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö