Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag för att underlätta för företag att delta i offentlig upphandling i Upphandlingsmyndighetens regleringsbrev

Publicerad

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet till Upphandlingsmyndigheten där flera uppdrag syftar till att se hur myndigheten kan underlätta för företag som deltar i offentlig upphandling. Myndigheten ska även öka kunskaperna hos upphandlande myndigheter och enheter om hur det i inköpsarbetet går att motverka arbetslivskriminalitet.

Upphandlingsmyndigheten ska följa upp och analysera i vilken utsträckning små företag och idéburna aktörer deltar i offentlig upphandling. Myndigheten ska vid behov lämna förslag på ytterligare åtgärder för att underlätta för dessa att delta i offentlig upphandling. Uppdraget om små företags deltagande i offentlig upphandling ska delredovisas senast den 31 mars 2024 och slutredovisas senast den 31 mars 2025.

– Jag vill se ett ökat deltagande från företag i offentlig upphandling och då särskilt från små företag. Det är viktigt att myndigheter arbetar med offentlig upphandling på ett sätt som underlättar för de företag som är inblandade. Företag ska kunna konkurrera på lika villkor och slippa konkurrens från oseriösa aktörer, säger civilminister Erik Slottner.

Regeringen ger också Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att underlätta för företag att delta i offentlig upphandling. Myndigheten ska även lämna förslag på ytterligare åtgärder för att underlätta för företag att få stöd vid offentlig upphandling. Uppdraget om myndighetens stöd till företag ska redovisas senast den 30 november 2023.

Upphandlingsmyndigheten ska även genomföra insatser för att öka upphandlande myndigheters och enheters kunskaper om hur styrningen och organiseringen av inköpsarbetet kan utvecklas och hur strategiskt inköpsarbete kan bidra till att motverka arbetslivskriminalitet. Bygg- och anläggningssektorn prioriteras vid genomförandet av uppdraget. Uppdraget om att stimulera en utvecklad styrning och organisering av inköpsarbetet delredovisas senast den 31 maj 2024 och slutredovisas senast den 20 december 2025.

 

Presskontakt

Martin Källstrand
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00